Helsegruppen NEMUS

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er et av spesialiseringsfeltene innen fysioterapi.

Kroppen som helhet er grunnleggende i psykomotorisk fysioterapi. Grunntanken i psykomotorisk fysioterapi er at kropp, tanke og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Livsbelastninger, stress, vedvarende belastning og traumer virker inn på kroppen vår, vår kroppsopplevelse og påvirker funksjon og smerte. Pust og spenningsforhold i kroppen endrer seg i forhold til hvordan vi har det.
Dette er typiske plager som gjør at pasienter tar kontakt med oss:

 • Anspenthet
 • Kroniske smertetilstander
 • Smertetilstander ofte kombinert med opplevd stress, øket livsbelastning eller lignende
 • Stress
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Kjeveproblematikk
 • Personer som har plager med pust
 • Angst
 • Depresjon
 • Traumer
 • Spiseforstyrrelse
 • Div. psykiske lidelser
 • Personer som ønsker å bedre kroppskontakt og kunnskap om egen kropp, og på denne måte forebygge muskel og skjelettplager.

Hva gjør en psykomotorisk fysioterapeut?

Undersøkelse: 
Første konsultasjon er en startsamtale der en kartlegger helse, funksjon og samtale om livssituasjon. Deretter utføres en helhetlig kroppsundersøkelse som legger vekt på holdningsmønster, funksjon, muskulatur, pust og bevegelsesmåte.

Behandling og forebygging:
Psykomotorisk fysioterapi vil bli tilpasset hver enkelt pasient basert på undersøkelsen. Behandlingen retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen. Det å bli bedre kjent med kroppens signaler, også smerte og spenninger, og hva de kan være et uttrykk for.

De vanligste virkemidlene er ulike former for øvelser, bevegelser, massasje og sansestimulering. Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står alltid sentralt. Fysioterapeuten legger vekt på aktiv deltagelse fra pasientens side, og på samtaler og refleksjon over pasientens reaksjoner og opplevelser. Forebyggende behandling har fokus på å øke bevissthet knytt til egen kropp, forstå hvordan forskjellige livsopplevelser kan sette seg i kropp og hvordan håndtere dette.

Psykomotorisk fysioterapi kan være krevende, men gir gevinst i større kroppslig og følelsesmessig balanse. Pasienter rapportere gjerne bedre kroppskontakt, bedre funksjon og kroppslige plager reduseres og kan forsvinne helt. Samtidig bedre kontakt med egne følelser og mer tilstede i eget liv. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Psykomotorisk fysioterapi
Det er ingen aldersbegrensning for å kunne ha nytte av behandlingen. Du trenger ikke henvisning fra lege, men når behandling settes i gang vil tverrfaglig samarbeid med lege og eventuelt andre behandlere kunne være viktig for din behandling og framgang.
Behandlingsforløpet legges opp i samråd med pasient, noen går ukentlig og andre går månedlig. Hver behandling varer mellom 45-60 minutt.

Hvilke klinikker i NEMUS har psykomotorisk fysioterapi?
Trondheim, Stord, Arendal og Ullevaal Stadion.

I NEMUS gruppen er de psykomotoriske fysioterapeutene private og dermed uten kommunalt tilskudd og uten trygderefusjon. Personer med helseforsikring kan få psykomotorisk fysioterapi dekket gjennom forsikringen, da trenger en ofte henvisning fra lege, legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut.

Timebestilling:
Vi tilstreber kortest mulig ventetid, men denne behandlingsformen går ofte over tid og det kan dermed være noe ventetid. Ta kontakt med klinikkene i Trondheim, StordArendal eller Ullevaal Stadion for time.

JoomShaper

Ved å bruke vår nettside, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. For å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, se vår personvernerklæring.